top of page
Søk
  • Forfatterens bildeSmerteakademiet

Nociplastic pain: towards an understanding of prevalent pain conditions

The Lancet

Fitzcharles, M.A. et al, 2021


Denne artikkelen tar for seg begrepet nociplastisk smerte. Den gjennomgår symptomatikken for denne type smerter, og hvordan nociplastisk skiller seg fra nociseptisk og nevropatisk smerte. Selve mekanismene bak nociplastisk smerte er enda ikke forstått i sin helhet. Videre foreslås det mulige behandlingstiltak som kan iverksettes, eller som viser potensial. Formålet med artikkelen er altså å rette søkelyset mot denne typen smerter, da den vil respondere på andre behandlingstiltak enn hva for eksempel nociseptive smerter vil gjøre.Artikkelen beskriver prevalens, årsaker til utvikling av nociplastisk smerte, og vanlige pasientforløp i helsevesenet. Via en studie vises det til gjennomsnittlig 35 måneders ventetid og undersøkelser hos flere ulike klinikere (4-5) før en diagnose settes (her fibromyalgi). Denne ventetiden kan forverre tillit til helsepersonell, og gi overdrevent forbruk av helsetjenester. For å simplifisere diagnostiseringen samt utvikle effektive tiltak, er det derfor imperativt å utvide samt berike forståelsen for mekanismene som ligger til grunn.


Nociplastisk smertesyndrom blir kategorisert med fem ulike typer smertetilstander, som alle er sammensatte og har sine egne symptomer med samtidig overlapp: langvarige utbredte muskelsmerter (fibromyalgi), komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS), langvarig primær hodepine og orofacial smerte, langvarig visceralt smertesyndrom, og langvarige primære muskel og skjelettsmerter. For å hjelpe til med vurderingen av slike sammensatte helsetilstander har Fitzcharles et al forfattet en oversikt over bruk av spørreskjemaer, behandlingsstrategier, generelle prinsipper å gå etter, ikke-farmakologiske behandlingsalternativer, og farmakoterapi. De avslutter med å lede hvor forskningen muligens bør gå videre.


Artikkelen i seg selv gir oppdatert innsikt i mulige behandlingsmetoder det kan være verdt å benytte. Dette kan likevel oppfattes (om enn nyttig) mindre nyttig enn selve oppsummeringen av overlappende symptomatikk, og de ulike nyansene i nociplastisk smerte. Verdimessig kan artikkelen fungere som et verktøy for klinikere til raskere diagnostisering, redusere unødig bruk av helsetjenester, og slik være til hjelp for å opprettholde tilliten hos pasienter.
Sammendrag skrevet av: Kjetil Liknes, Bachelor psykologi og pågående master i klinisk helsearbeid (2022)

161 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page