top of page
Søk
  • Forfatterens bildeSmerteakademiet

Nevropatisk smerte

Colloca, 2017


Artikkelen omhandler temaet nevropatisk smerte. Den er en såkalt «primer», det vil si en slags systematisk litteraturgjennomgang, som søker å gi en oppdatert oversikt over et utvalgt fagområde.


Colloca et. al gjennomgår systematisk epidemiologi, patofysiologi, diagnostisering/screening, forebygging, behandling og livskvalitet ved nevropatisk smerte. De vurderer hvordan fagfeltet kan og bør utvikle seg videre, og stiller åpne, viktige forskningsspørsmål.

Artikkelen har omfattende kildereferanser, og gir et godt overblikk rundt hvor vitenskapen står når det gjelder nevropatisk smerte. Den angir hvilken retning forskningen bør ta videre. Vi får et nyttig innblikk i evidensgrunnlaget for forskjellige typer behandling, og oppsummeringen peker ut viktige fremtidige forskningsfokus.

Artikkelen tar for seg de vanligste medisinske behandlingene ved nevropatisk smerte, inkludert psykologiske tiltak og kort om fysioterapi. Den omtaler noe av litteraturen rundt effekt av kognitiv atferdsterapi.

Av spesiell interesse er omtale av stratifisering av pasienter basert på pasientfenotyper, og det man kan kalle en personlig eller individuelt tilpasset behandling.

For leger og sykepleiere vil medisingjennomgangen potensielt være praktisk nyttig. Fysioterapeuter vil trolig ha begrenset praktisk verdi. Uavhengig av bakgrunn gir artikkelen en oppdatert teoretisk forståelse og oversikt over nevropatisk smerte.
Referanse Luana Colloca et. al (2017): Nature Reviews Disease Primers; 3: 17002. doi:10.1038/nrdp.2017.2

Sammendraget er skrevet av Torgeir H. Spikkeland, fysioterapeut (2019)

197 visninger0 kommentarer

Comentarios


bottom of page