Akademiske oppgaver

Her finner du bachelor-/masteroppgaver, og andre akademiske oppgaver som omhandler smerte. 
Calcaneus røntgen
Smerteundervisning til pasienter med langvarige smerter

Bacheloroppgave i fysioterapi som omhandler fysioterapeuters erfaringer med smerteundervisning til pasienter med langvarige muskelskjelettplager. Les oppgaven her.

Tar puls av en eldre pasient
Langvarig smerte i kommunehelsetjenesten

Masteroppgave i avansert klinisk allmennsykepleie. Oppgaven beskriver hvordan eldre pasienter med langvarige smerter opplever møtene med helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Les oppgaven her.

Forsørger
Eldre i smerteklinikk

Masteroppgave i klinisk helsearbeid. En kvantitativ oppgave  som beskriver demografiske, kliniske og sosiale faktorer hos eldre pasienter i smerteklinikk, og utfallet av behandling hos denne gruppen. Les oppgaven her.

Leser en blindeskrift med legen
Subjektive kartleggingsvergtøy hos sårbare eldre i rehabilitering

Masteroppgave i klinisk helsearbeid som tar for seg bruk av subjektive kartleggingsverktøy på sårbare eldre brukere innlagt på rehabilitering. Formålet var å prøve ut og vurdere verktøy som allerede er implementert på rehabiliteringssenteret. Les oppgaven her

Veterinær med hund
Smertelindring på fire ben

Masteroppgave i klinisk helsearbeid som omhandler helsepersonells erfaring med dyreassistert terapi med hund hos pasienter med smerte. Les oppgaven her.

Fysioterapi
Forskjell i smerteintensitet og funksjon knyttet til ulik sosiøkonomisk status hos kvinner med langvarige bekkensmerter

Masteroppgave i fysioterapi. En kvantitativ tverrsnittstudie som ser på forskjell i smerteintensitet og fysisk funksjon hos kvinner med forskjellig sosioøkonomisk status som oppsøker fysioterapeut på grunn av langvarige bekkensmerter. Les oppgaven her.