top of page

Akademiske oppgaver

Her finner du bachelor-/masteroppgaver, og andre akademiske oppgaver som omhandler smerte. 
Calcaneus røntgen
Smerteundervisning til pasienter med langvarige smerter

Bacheloroppgave i fysioterapi som omhandler fysioterapeuters erfaringer med smerteundervisning til pasienter med langvarige muskelskjelettplager. Oppgaven er skrevet av Stine M. Frengen og Silje C. Mjøs. Les oppgaven her.

Tar puls av en eldre pasient
Langvarig smerte i kommunehelsetjenesten

Masteroppgave i avansert klinisk allmennsykepleie skrevet av Kine Myhre Nilsen. Oppgaven beskriver hvordan eldre pasienter med langvarige smerter opplever møtene med helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Les oppgaven her.

Forsørger
Eldre i smerteklinikk
Leser en blindeskrift med legen
Subjektive kartleggingsvergtøy hos sårbare eldre i rehabilitering

Masteroppgave i klinisk helsearbeid som tar for seg bruk av subjektive kartleggingsverktøy på sårbare eldre brukere innlagt på rehabilitering. Oppgaven er skrevet av fysioterapeut Andreas S. Holte, og formålet var å prøve ut og vurdere verktøy som allerede er implementert på rehabiliteringssenteret. Les oppgaven her

Veterinær med hund
Smertelindring på fire ben

Masteroppgave i klinisk helsearbeid som omhandler helsepersonells erfaring med dyreassistert terapi med hund hos pasienter med smerte. Skrevet av Jeanette A. Smedsrud. Les oppgaven her.

Fysioterapi
Forskjell i smerteintensitet og funksjon knyttet til ulik sosiøkonomisk status hos kvinner med langvarige bekkensmerter

Masteroppgave i fysioterapi skrevet av Marius H. Håkonsen. En kvantitativ tverrsnittstudie som ser på forskjell i smerteintensitet og fysisk funksjon hos kvinner med forskjellig sosioøkonomisk status som oppsøker fysioterapeut på grunn av langvarige bekkensmerter. Les oppgaven her.

bottom of page