top of page

Om oss

Smerteakademiet tilhører nettverksgruppen av tidligere studenter ved Tverrprofesjonell videreutdanning i smerte (TViS) ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus (OUS).

 

Medlemmene i nettverksgruppen har bakgrunn fra ulike helseprofesjoner, og tilbyr undervisning innen smerte og smertebehandling. Vårt formål er å øke fokuset på smerte og smertebehandling gjennom å styrke det tverrprofesjonelle samarbeidet, formidle et bredere perspektiv innen smertebehandling, spre kunnskap om smerte og bidra til økt forståelse for smertefaget.

Andreas_Søberg_ Holte.jpg
Andreas Søberg Holte
Fysioterapeut

Andreas Søberg Holte er bachelorutdannet ved profesjonshøgskolen University College Nordjylland. Han fullførte TViS-utdanningen ved USN i 2015. For tiden studerer har Master i klinisk helsevitenskap - sammensatte helsetilstander ved samme universitet.

 

Andreas jobber som fysioterapeut på rehabiliteringen ved Skien Helsehus. Han er smertekontakt for hele helsehuset, med til sammen ti avdelinger. Ved siden av dette jobber han også som helprivat fysioterapeut ved Skien fysikalske institutt.

Cathrine_Moerk_Saetre_original.jpg
Cathrine Mørk Sætre
Sykepleier

Cathrine M. Sætre er utdannet sykepleier fra Lovisenberg Diakonale Høgskole. Hun fullførte TViS-utdanningen ved USN i 2015. Cathrine har for det meste jobbet i kommunehelsetjenesten, men har også erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Hun brenner for symptom- og smertelindring innen palliasjon, og har tidligere hatt pre- og postoperativ smertebehandling som sentrale arbeidsområder.

 

I dag er Cathrine ansatt ved legevakt og KAD i Follo. Der behandler hun pasienter med akutte og langvarige smertetilstander. Cathrine er engasjert i undervisning, og har fokus på å øke kunnskapen om smerte i kommunene. Hun utarbeider undervisningsopplegg med fokus på smerte for ansatte i kommunehelsetjenesten.

Redigert v2_edited.jpg
Kjetil Liknes
Medisinsk laserterapeut

Kjetil Liknes utøver medisinsk laserbehandling hos Aktiv Helse, et tverrfaglig fysikalsk institutt i Ringerike. Han er autorisert helsepersonell med en bred helsefaglig utdannelse, og fullførte TViS-utdanningen hos USN i 2021. Han tar for tiden master i klinisk helsearbeid, studieretning sammensatte helsetilstander, hos Universitetet i Sørøst-Norge. Fra før har han bachelor i psykologi og medisin grunnstudium fra UiT, fitness fra NIH, og pre-hospital utdannelse via Vestre Viken.

 

Kjetil har jobbet med toppidrett, akuttpsykiatri, pre-hospital akuttmedisin og smertetilstander i bevegelsesapparatet. Han tilegnet seg strålebiologisk behandlingskompetanse og optisk lære via fysikalsk institutt Imcella International og ved fysiker Lars Hode, samt med faglig påfyll i både Sverige, England og Canada. Han har bred klinisk erfaring med akutte og langvarige smerter, og har de siste 4 årene jobbet med idrettsskader, leddplager, sår og senepatologier. Kjetil har fasilitert fotomedisinsk forskning hos AHUS via Evandro Fang Lab i relasjon Alzheimers sykdom, og har gjennomført et fotomedisinsk sårprosjekt i Jevnaker kommune. Interessefelter omhandler generell smerteproblematikk, ME, hodeskader, samt Alzheimers sykdom. Han er brukerrepresentant og medlem av Norwegian Centre on Healthy Ageing Network, Norsk Smerteforening, og Norsk Forening for fotobiologi og fotomedisin.

Silje_Rokke_original.jpg
Silje Christine Mjøs
Fysioterapeut og akupunktør

Silje Christine Mjøs har en bachelorgrad i Akupunktur fra Norges Helsehøyskole, og har studert fysioterapi ved OsloMet – hvor hun skrev bacheloroppgave om fysioterapeuters erfaring med smerteundervisning. Hun er videreutdannet i helse, ernæring og kosthold ved NKI Nettstudier, og fullførte TViS-utdanningen ved USN i 2015. Hun studerer for tiden master i klinisk helsearbeid - sammensatte helsetilstander.

Silje jobber som privatpraktiserende fysioterapeut ved Vestby fysikalske institutt. Hun er spesielt opptatt av ikke-medikamentell behandling av langvarig smerte, og av smerteundervisning til pasienter og helsepersonell.

tempFileForShare_20210824-154240.jpg
Karianne Pettersen Hoel
Sykepleier

Karianne er utdannet sykepleier ved Høgskolen i Gjøvik. Hun fullførte TViS-videreutdanning ved USN i 2015, og deretter videreutdanning i pårørendearbeid i lindrende behandling ved Høgskolen i Hedmark i 2016.

 

Karianne studerer for tiden master i klinisk helsearbeid, sammensatt helsetilstander, ved USN. Hun er ansatt i hjemmetjenesten i Ringsaker kommune.

 

Smerte hos eldre er et hovedinteresseområde. Karianne mener god kartlegging gir økt fokus på riktig behandling til denne pasientgruppen, og at tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å oppnå god smertelindring.

Lars_Petter_Granan.jpg
Lars Petter Granan
Fysikalsk medisiner
Beathe_Tegnander_original.jpg
Beathe Tegnander
Intensivsykepleier

Beathe Tegnander er intensivsykepleier fra Nord universitet i Bodø. Hun har gjennomført TViS-utdanningen ved USN, og er utdannet medisinsk akupunktør ved Norsk Forening for Medisinsk Akupunktur.

 

Beathe har tolv års erfaring som intensivsykepleier fra hjerteovervåkningen ved Nordlandssykehuset i Bodø. Hun har de siste ni årene jobbet som spesialsykepleier i enhet for smerte i tverrprofesjonelt team, med pasienter med langvarig smerteproblem. Hun er også del av palliativt team, med pasienter med alvorlig og uhelbredelig sykdom. Beathe har lang klinisk erfaring i fagfeltet smerte og underviser i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten innen smertebehandling og symptomlindring. Hun er styremedlem i Sykepleierforbundets Landsgruppe for Intensivsykepleiere i Nordland, og ble medlem i TViS nettverksgruppe i 2016.

Marius_Herfindal_Haakonsen_original.jpg
Marius H. Haakonsen
Fysioterapeut

Marius Herfindal Haakonsen har en bachelorgrad i mensendieckfysioterapi fra Høgskolen i Oslo. Han studerer nå master i fysioterapi ved OsloMet med fordypning i eldre og smerter.

 

Marius gjennomførte TViS-utdanningen ved USN i 2015. Han tok videreutdanning i fysioterapi for eldre ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2016. Han har jobbet som privatpraktiserende fysioterapeut ved AltVitalt på Stovner siden 2009, og er spesialisert innen diagnostisering og behandling av pasienter med langvarig svimmelhet og behandling av pasienter med langvarige smerteplager.

 

Marius er opptatt av helhetlig smertebehandling med fokus på egeninnsats og smerteundervisning. Han vektlegger avspennings-, puste- og mensendieckøvelser i sine behandlinger.  

Torgeir_Hopstock_Spikkeland_original.jpg
Torgeir H. Spikkeland
Fysioterapeut

Torgeir Hopstock Spikkeland er utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Oslo (Oslomet). Han fullførte TViS-utdanningen ved USN i 2018, og fullførte etterutdanning i kognitiv atferdsterapi gjennom Norsk Forening for Kognitiv Terapi i 2016.

 

Torgeir har jobbet som fysioterapeut i ulike settinger som sykehus, kommune, idrettslag og i privat praksis. Han jobber nå i privat praksis med driftsavtale ved Arendals Fysikalske Institutt. Torgeir har spesiell interesse for smertevitenskap, idrettsfysioterapi og rehabilitering.

Tone_Marte_Ljosaa.jpg
Tone Marte Ljoså
Førsteamanuensis

Tone Marte Ljoså er smertesykepleier og førsteamanuensis. Hun har master i smertebehandling fra Bond University i Australia og doktorgrad innen temaet smerte og psoriasis ved Universitetet i Oslo. Ved ReKS jobber Ljoså 60 % som konsulent med ansvar for blant annet Tverrprofesjonell videreutdanning i smerte, samt et fagutviklingsprosjekt om oppfølging av pasienter som behandles med smertestillende medikamenter.

 

Ljoså jobber som førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Tidligere har hun jobbet ti år deltid i akuttsmerteteamet ved Oslo universitetssykehus. Innen forskning har Ljoså erfaring med kvantitative og kvalitative studier innen smerte og hudsykdom, sårsmerte, opplevelse av urettferdighet, samt oversettelse og validering av spørreskjema.

image001_edited.jpg
Ingrid Debes
Fysioterapeut

Ingrid Debes er profesjonsbachelor i fysioterapi fra Fysioterapeutskolen i København. Hun jobber ved rehabiliteringsavdelingen på Skien Helsehus, og har lang erfaring med rehabilitering av voksne og eldre.

 

Ingrid har tidligere jobbet som fysioterapeut i kommunal og privat regi i København, og i treningsbransjen som PT og instruktør.

 

Ingrid har tatt videreutdanning i Fysioterapi for eldre personer (2014), videreutdanning i Coaching og veiledning (2018), og fullførte videreutdanningen i Tverrprofesjonell smertebehandling i 2021. Hun studerer for tiden Master i klinisk helsearbeid - sammensatte helsetilstander - ved USN, og tok TVIS-utdanningen som valgemne.

 

Ingrid er spesielt opptatt av kartlegging og behandling av eldre personer med smertetilstander, og ønsker å bidra til å øke kompetansen på dette området.

Lars-Petter Granan er utdannet lege og PhD ved Universitetet i Oslo. Spesialistutdannelsen sin har han innenfor fysikalsk medisin og rehabilitering. Han har jobbet med alt fra toppidrettsutøvere som tidligere landslagslege i alpint, til de vanligste folkesykdommene fra bevegelsesapparatet som rygg- og nakkeplager. For tiden er det kliniske hovedfokuset på langvarige smertetilstander av ukjent årsak, postoperative smertetilstander primært i bevegelsesapparatet og langvarige smertetilstander etter hodeskade.

 

Granan har også en stilling som førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Der har han blant annet delt ansvar for Tverrprofesjonell videreutdanning i smertebehandling. Han holder introduksjonskurs i medisinsk kunnskapshåndtering og metode på masternivå ved USN. For tiden er han frikjøpt i 60 % fra sin stilling ved Avdeling for smertebehandling for å jobbe med arkitektur og design av kliniske systemer i Helse Sør-Øst.

bottom of page