top of page

Om TViS smertenettverk

TViS smertenettverksgruppe består av tidligere studenter ved Tverrprofesjonell videreutdanning i smerte (TViS). Gruppen tilbyr undervisning, og arrangerer en årlig nettverkssamling med ulike temaer innen smerte og smertebehandling.

tvis_gruppe.jpg

Nettverksgruppen ble etablert i 2015. Den utgjør en del av samarbeidet mellom Regional kompetansetjeneste smerte og Universitetet i Sør-Øst Norge tilknyttet videreutdanningen i smerte.

 

Medlemmene har bakgrunn fra ulike helsefaglige profesjoner. Dagens gruppe består av sykepleiere, fysioterapeuter, en kiropraktor, en akupunktør og en lege. Alle har en spesiell interesse for smerte, og et brennende engasjement for å bringe sin fagkunnskap videre.

 

Formål og oppgaver

 

Nettverksgruppens viktigste formål er å øke fokuset på smerte og smertebehandling. Vi ønsker å bidra til et sterkere tverrprofesjonelt samarbeid, formidle et bredere perspektiv innen smertebehandling, spre kunnskap om smerte og bidra til økt forståelse for smertefaget.

Formålet nås gjennom nettverksbygging, ved å tilby undervisning rettet mot helsepersonell og arrangere aktuelle kurs, samt formidle relevante fag og forskningsartikler.

Nettverkssamling

 

Nettverksgruppen møtes inntil fire ganger årlig. I tillegg gjennomføres en årlig nettverkssamling for studentene som studerer, eller har studert, ved videreutdanningen på USN. Nettverkssamlingen foregår enten på universitetets campus i Drammen, eller hos Avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus på Ullevål.

 

Tema for nettverkssamlingen bestemmes av nettverksgruppen. Ulike foredragsholdere inviteres til å belyse utvalgte tema fra ulike ståsted. Til nå er det gjennomført to nettverkssamlinger med hovedtema kognitiv atferdsterapi ved langvarige smerter hos eldre, samt traumer og smerte.

 

Samlingene er todelte. På dagtid er det undervisning og foredrag, mens det på ettermiddagen legges opp til diskusjoner, informasjon og kortere innlegg i en mer sosial setting.

 
Smerteakademiet

Den siste tiden har smertenettverksgruppen jobbet aktivt med å lansere denne hjemmesiden, som har fått navnet Smerteakademiet. Her finner du mer informasjon om deltakerne i nettverksgruppen, undervisningstilbudet vårt og sammendrag av relevante forskningsartikler innen smertefaget.

Undervisningstilbudet er aktuelt for helsepersonell i sykehus, på legekontor og ansatte i kommunehelsetjenesten som ønsker mer kunnskap om smerte. Som undervisere vil vi forsøke å tilpasse opplegget til ønsket tema i tråd med bestillingen som er gitt.

Kontakt oss gjerne for bestilling av undervisningsopplegg til ditt arbeidssted.

Gå til nettsiden til Tverrprofesjonell videreutdanning i smerte (ekstern lenke)

Foto: Noen av deltakerne i TViS smertenettverksgruppe. Foran f.v. Karianne Pettersen Hoel, Cathrine Mørk Sætre, Silje Røkke og Mette Skjeldam. Bak f.v. Runi Lande, Tone Marthe Ljoså (ReKS), Beathe Tegnander, Lars-Petter Granan (ReKS) og Cecilia Lothe. Foto: Eli Synnøve Gjerde.

 

bottom of page