top of page

Undervisningstilbud

16285244-nurse-taking-care-of-senior-wom
1. Undervisning for helsepersonell

Dette undervisningstilbudet har fokus på helsepersonell med utdanning på bachelor-, master- og profesjonsstudium-nivå. Dere lærer mer om hvordan forstå smerte, hvordan møte smertepasienter, smertekartlegging og smertebehandling. Nivået er rettet mot helsepersonell med klinisk erfaring.
 

Les mer og gå til bestilling

9805361-large-group-of-doctors-and-nurse
2. Undervisning i smerte for helsefagarbeidere

Denne undervisningen er rettet mot helsefagarbeidere med yrkesfaglig utdanning på videregående nivå. Undervisningsopplegget handler om å forstå smerte, hvordan møte smertepasienter og enkel smertekartlegging. Nivået er grunnleggende.

Les mer og gå til bestilling

13114212-nurse-pushing-senior-patient-in
3. Undervisning for pasienter og pårørende

I dette undervisningsopplegget lærer du mer om hva smerte er, og hvordan smerter skaper endringer i kroppen. Vi gjennomgår den biopsykososiale forståelsesmodellen, og forklarer hvilken atferd som opprettholder og reduserer smerte. Du får kunnskap om hvordan du kan håndtere smerte både fysisk og kognitivt.

Les mer og gå til bestilling

bottom of page