Undervisning i smerte for helsepersonell

16285244-nurse-taking-care-of-senior-wom

Vi tilbyr undervisningsopplegg rettet mot leger, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer, ergoterapeuter og vernepleiere.

I dette undervisningsopplegget lærer dere mer om hvordan forstå smerte, hvordan møte smertepasienter, smertekartlegging og smertebehandling med implementering av tiltak. Undervisningen går mer i dybden på hvert felt sammenlignet med nivå 2.

Underviser

Silje Christine Mjøs (fysioterapeut/akupunktør)
Cathrine Sæthre (sykepleier)

 

Målgruppe

Helsearbeidere med utdanning på bachelor, master- og profesjonsstudiumsnivå med klinisk erfaring og med smerte og smertebehandling som interessefelt og/eller arbeidsområde.


Omfang

Undervisningsopplegget tar normalt ca. 2 timer, men kan tilpasses etter behov.

Gå til kontaktskjema for å bestille undervisningsopplegget

Illustrasjon: Arne Trautmann/Mostphotos