top of page

Undervisning i smerte for helsepersonell

16285244-nurse-taking-care-of-senior-wom

Vi tilbyr undervisningsopplegg rettet mot leger, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer, ergoterapeuter og vernepleiere. Undervisningen kan tilpasses ut ifra behov, og prisen vil variere på bakgrunn av dette. Vi følger honorarsatsene til norsk fysioterapeutforbund.

I dette undervisningsopplegget lærer dere mer om hvordan forstå smerte, hvordan møte smertepasienter, smertekartlegging og smertebehandling med implementering av tiltak. Undervisningen går mer i dybden på hvert felt sammenlignet med nivå 2. Kom gjerne med forespørsel om spesifikke tema dere ønsker å lære mer om, så tilpasser vi undervisningen ut ifra dette.

Underviser

Silje Christine Mjøs (fysioterapeut/akupunktør)
Cathrine Sæthre (sykepleier)

 

Målgruppe

Helsepersonell med utdanning på bachelor, master- og profesjonsstudiumsnivå med klinisk erfaring og med smerte og smertebehandling som interessefelt og/eller arbeidsområde. Passer for tverrfaglige grupper og arbeidsplasser.


Omfang

Undervisningsopplegget tar normalt ca. 2 timer, men kan tilpasses etter behov.

Gå til kontaktskjema for å bestille undervisningsopplegget

Illustrasjon: Arne Trautmann/Mostphotos

bottom of page