top of page
Søk
  • Forfatterens bildeSmerteakademiet

Hvorfor er tungt arbeid skadelig, hvis trening er sunt?

Oppdatert: 15. nov. 2020

Knardahl, 2018


I denne kronikken tar professor. dr. med. Stein Knardahl for seg det paradoks at fysisk tungt arbeid kan oppfattes som skadelig og belastende, mens fysisk tung trening oftest anses som noe positivt.


Knardahl viser til at psykologiske mekanismer bidrar til at positive og negative virkninger av fysisk aktivitet forsterkes ut ifra hvilken setting det skjer i.

Under trening oppfattes sårhet og ømhet i kropp som tegn på at treningen har effekt, og at det bidrar til å bygge opp styrke og utholdenhet. I arbeidssammenheng kan tilsvarende symptomer tolkes som noe skadelig, og at det derfor må unngås.

Knardahl er opptatt av at helsevesenet, og da spesielt primærhelsetjenesten og bedriftshelsetjenesten, har en viktig oppgave i å informere pasienter og arbeidsplasser på en måte som ikke forsterker noceboeffekter. Vi bør formidle at fysisk tungt arbeid ikke nødvendigvis er noe som belaster og sliter på kroppen.

Han mener studier som viser at fysisk trening gir god helsegevinst, oftest gjennomføres av forskere som er forutinntatte om at trening er positivt. Vi mangler forskning av god kvalitet om treningseffekt på muskelskjelettsmerte.

Forfatteren sår videre tvil om forskning om muskelskjelettsmerter i forbindelse med arbeid er valid. Slik forskning baseres ofte på subjektive rapporteringer av fysiske belastninger av ansatte som er forutinntatte om at fysisk belastning er skadelig. Kronikken viser ikke til spesifikk forskning eller artikler på området, men er skrevet ut ifra Knardahls egen erfaring rundt hvordan tematikken kommuniseres av helsevesenet og i ulike treningsmiljøer. Han problematiserer heller ikke at trening vanligvis utføres i korte økter, mens fysisk arbeid pågår over lengre tid.

Kronikken er likevel nyttig for oss helsearbeidere som utgangspunkt for diskusjon med kolleger. Den bidrar til bevisstgjøring på arbeidsplassen, knyttet til hva vi kommuniserer og hvordan vi formidler rundt belastning under arbeid og trening.
Kronikken ble første gang publisert i Dagens Medisin 14. desember 2018.

Sammendraget er skrevet av Cecilia Lothe, kiropraktor (2019)98 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page