top of page
Søk
  • Forfatterens bildeSmerteakademiet

Funksjonelle lidelser – anbefalinger til utredning, behandling, rehabilitering og avstigmatisering

Oppdatert: 15. nov. 2020

Sundhedsstyrelsen, 2018


Den Danske Sundhedsstyrelsen nedsatte i 2016 en faglig arbeidsgruppe for å se nærmere på hvordan funksjonelle lidelser skal håndteres i helsevesenet og i samfunnet. Arbeidet resulterte i denne rapporten fra 2018 som gir anbefalinger til utredning, behandling, rehabilitering og avstigmatisering.


Funksjonelle lidelser er et samlebegrep for flere sykdommer som kjennetegnes av ett eller flere symptomer som påvirker funksjonsevne og livskvalitet hos en person, og som oftest har et karakteristisk mønster. Det typiske for lidelsene er at de ikke kan påvises ved konvensjonelle medisinske tester, inklusive røntgen og blodprøver. Andre relevante differensialdiagnoser er utelukket. Eksempler på funksjonelle lidelser er kronisk tretthetssyndrom (ME), fibromyalgi og irritabel tarm.

Anbefalingen er at pasienter med de vanskeligste tilstandene skal tilbys spesialisert og evidensbasert behandling av faste multidisiplinære samarbeidsteam og kompetansesentra i de fem ulike helseregionene i Danmark.

De mindre kompliserte og moderate tilfellene kan behandles i allmenn praksis i primærtjenesten med relevant samarbeid mellom ulike faggrupper og med bistand fra kompetansesentra. Behandlingsinnsatsen graderes utfra alvorlighetsgraden av den funksjonelle lidelsen, og dokumentet foreslår hvordan behandlingsinnsats kan trappes opp og ut fra hvilke kriterier.

Rapporten fremhever betydningen av å fremme et helhetssyn i utredning og behandling, og ikke bare ha fokus på utelukking av andre diagnoser. Dette for å forhindre overdiagnostisering og overbehandling. Mange pasienter kan ellers oppleve et langt utredningsforløp der de går fra spesialist til spesialist, uten å sitte igjen med noe konkret å ta fatt på i etterkant.

Det foreslås at ett eller flere spesialiserte multidisiplinære samarbeidsteam opprettes i hver helseregion, enten som en fast spesialavdeling ved sykehus, som et nettverk av samarbeidende avdelinger eller som en kombinasjon av begge. Dette kan med fordel organiseres rundt eksisterende diagnostiske sentra, smerteklinikker og lignende.

Det vises også til behov for mer undervisning av helsepersonell, både på grunnivå og på spesialistnivå.

Denne rapporten er utarbeidet for danske forhold, men kan også være interessant for Norge, hvor det ikke ser ut til å foreligge noen lignende plan på nåværende tidspunkt. Her i landet finnes separate nasjonale kompetansesentra for flere av de forskjellige lidelser som faller inn under «funksjonelle lidelser». Vi kan eksempelvis nevne Nasjonalt kompetansesenter for funksjonelle mage-tarm sykdommer ved Haukeland universitetssykehus, Nasjonalt kompetansesenter for Chronic Fatigue –syndrom (ME) ved Oslo Universitetssykehus, og Nasjonalt kompetansesenter for revmatisk rehabilitering ved Diakonhjemmet sykehus.
Sammendraget er skrevet av Cecilia Lothe, kiropraktor (2019)

768 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page