top of page
Søk
  • Forfatterens bildeSmerteakademiet

Fagprosedyre - Smertevurdering av barn 0-18 år

Smeland og Sørensen, 2018


Denne artikkelen er hentet fra Helsebiblioteket og beskriver prosedyre for smertevurdering av barn.


Prosedyren er rettet mot helsepersonell som jobber med smerter hos barn, samt barn som skal gjennomgå kirurgiske inngrep eller prosedyrer som forbindes med smerte. Artikkelen avgrenser fra premature barn, men omfatter ellers hele spekteret av barn i alderen 0-18 år.

Hensikten med prosedyren er effektiv smertehåndtering og fokus på forebyggende behandling av barn og ungdom. Det er ønskelig å involvere foreldre og omsorgspersoner tidlig i forløpet.

Artikkelen konkluderer med at god preoperativ og forebyggende kartlegging bidrar til økt kvalitet på sykehusoppholdet, samt gir bedre vilkår for smertebehandlingen. Forfatterne presenterer teknikker til bruk i samtale og kartlegging, og gir nyttige tips til helsepersonell. Prosedyren er fagrettet, og etablerer kunnskap med utgangspunkt i klinisk erfaring fra Oslo universitetssykehus.

Ved innleggelse i avdeling gjøres smertevurdering og smerteanamnese som første fremgangsmåte. Deretter presenteres ulike smertekartleggingsverktøy. Verktøyene er tilpasset barnets alder og funksjon, og medfører en bredere kartlegging av barnets smerte.

Målet med prosedyren er effektiv håndtering av smerte ved bruk av multidimensjonale metoder. Det presenteres veiledende spørsmål som kan tas i bruk mellom behandler og barn, og mellom behandler og foreldre.
Referanse Anja Hetland Smeland, Kari Sørensen, Hanne Reinertsen og Eva Carlsen (2018): Smertevurdering av barn 0-18 år. Oslo universitetssykehus via Fagprosedyrer.no.

Sammendraget er skrevet av Cathrine Mørk Sætre, sykepleier (2019)

84 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page