top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
TVERRPROFESJONELT SAMARBEID

Bredere perspektiv - mer kunnskap

TViS smertenettverk

TViS smertenettverksgruppe består av tidligere studenter ved Tverrprofesjonell videreutdanning i smerte ved USN. Gruppen ble etablert i 2015, og tilbyr undervisning og en årlig nettverkssamling med temaer innen smerte og smertebehandling.

Fag og forskning

Her kan du lese sammendrag av utvalgte forskningsartikler som vi anser som særlig relevante innenfor smertefeltet. Undervisningen vi tilbyr tar utgangspunkt i aktuell forskning innen akutt smerte og langvarig smerte. I tillegg vil du finne videoforelesninger holdt av våre medlemmer

 

Undervisningstilbud

Se oversikt over smertenettverkets undervisningstilbud. Vi underviser innen akutt smerte, langvarig smerte, palliasjon, smertefysiologi, smertekartlegging, medikamentell og ikke-medikamentell smertebehandling.

 

Om Smerteakademiet

Smerteakademiet tilhører nettverksgruppen av tidligere studenter ved Tverrprofesjonell videreutdanning i smerte (TViS) ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Vi har bakgrunn fra ulike helseprofesjoner, og tilbyr undervisning innen smerte og smertebehandling.

 

Vårt formål er å spre kunnskap om smerte, bidra til et bredere perspektiv innen smertebehandling og skape økt forståelse for smertefaget.

Kontakt oss

Send oss en uforpliktende forespørsel via skjemaet eller på e-post smertekademiet@gmail.com.

Merk at vi ikke tar imot personlige spørsmål vedrørende smertebehandling. Ta kontakt med din behandlende lege.

Takk for innsending!

Kontakt oss
bottom of page